ताज्या बातम्या
309-740-4033 tom@collateralbase.com
पृष्ठ निवडा

भांग लागवड विशेषाधिकार कर आणि भांग खरेदीदार अबकारी कर i

इलिनॉयमध्ये भांग लागवड विशेषाधिकार कर आणि भांग खरेदीदार अबकारी कर याविषयी कायदा म्हणतो?

इलिनॉयमधील भांगांच्या व्यवसायांवर कर कसे लादला गेला आहे हे अनुच्छेद and० आणि break 60 मध्ये खंडित झाले आहे. कलम ० मध्ये इलिनॉयमधील कॅनाबिस लागवड विशेषाधिकार कर विषयी चर्चा करण्यात आली आहे. यात कर किती आकारला जातो, कोणती उत्पादने कर आकारणीस पात्र आहेत तसेच देयके कशी दिली जातात आणि भांग उत्पादकांकडून रिटर्न कसे भरतात हे स्पष्ट करते. कलम 65, दुसरीकडे, इलिनॉय मधील कॅनाबिस खरेदीदार उत्पादन शुल्क, त्यात काय समाविष्ट आहे आणि भांग खरेदीदारांकडून कसे गोळा केले जाते याबद्दल वर्णन करते.

इलिनॉय मधील लेख 60 आणि 65 करांबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी वाचा.

इलिनॉय मध्ये लागू भांग लागवड विशेषाधिकार कर काय आहे?

सप्टेंबर 2019 च्या पहिल्या दिवसापासून, इलिनॉयमधील लागवडकर्त्यांद्वारे गांजाच्या पहिल्या विक्रीवर 7% भांग लागवड विशेषाधिकार कर लावला जाईल. गांजाची किंमत निश्चित करण्याचा अधिकार महसूल विभाग ठेवतो;

(i) विक्रेता आणि खरेदीदार संबद्ध आहेत

(ii) गांजाचे हस्तांतरण हाताच्या लांबीच्या व्यवहाराद्वारे होत नाही

(iii) एक खरेदीदार भांग त्यांच्या स्वतःच्या वितरण संस्थेत हस्तांतरित करतो किंवा भांगचे मूल्य स्थापित केले जाऊ शकत नाही अशा इंफ्यूसरला.

या लेखात पुढीलप्रमाणे तरतूद केली आहे की विभागाने ठरविलेली किंमत क्षेत्रातील समान गुणवत्ता, चारित्र्य आणि वापरासह इतर उत्पादनांच्या मूल्याशी संबंधित आहे. आणि अशी कोणतीही उत्पादने नसल्यास, विभाग इलिनॉयच्या वेगवेगळ्या प्रदेशांमधील उत्पादनांचा विचार करू शकेल.

इलिनॉयमधील भांग लागवड विशेषाधिकार कर अंतर्गत, लादलेला कर भरण्यासाठी प्रथम विक्री (लागवड करणारा) करणार्‍याची जबाबदारी आहे. त्यानंतरच्या प्रक्रिया संस्थांसारख्या खरेदीदारांना हा कर भरण्याचा अधिकार नाही. कायदा तथापि, लागवड करणार्‍यांना त्यांच्या किंमतीत अतिरिक्त कर लावून आकारण्याची परवानगी देतो.

शेतकर्‍यांची नोंदणी

इलिनॉयमधील भांग लागवड विशेषाधिकार कर भरणा All्या सर्व भांग उत्पादकांना महसूल विभागामार्फत प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे. हे अर्ज विभागाच्या आवश्यकतेनुसार ऑनलाईन केले जावेत.

हे लक्षात घेणे देखील महत्त्वाचे आहे की फक्त कॅनॅबिस रेग्युलेशन अँड टॅक्स कायद्यांतर्गत परवानाधारक अर्जदारांना प्रमाणपत्र देण्यास पात्र ठरू शकतात.

भांग लागवड विशेषाधिकार कराचा परतावा व देय

इलिनॉयमध्ये भांग लागवड विशेषाधिकार कर भरणा People्या लोकांना आधीच्या महिन्यासाठी दर 20 तारखेला किंवा त्यापूर्वी परतावा आवश्यक आहे. परत नमूद केले पाहिजे:

(१) करदात्याचे नाव;
(२) करदात्याचा पत्ता आणि व्यवसायाचा प्रत्यक्ष पत्ता;
()) मागील महिन्यासाठी गांजाची मासिक विक्री पावती;
()) वेळेच्या विक्रीतून मिळालेली रक्कम;
(5) कायद्यानुसार आवश्यक वजावटी;
()) कर भरण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या फाईलिंग महिन्यानंतरच्या महिन्याच्या एकूण पावत्या;
()) कराची रक्कम;
()) करदात्याची सही; आणि
()) विभागाकडून आवश्यक असणारी इतर कोणतीही माहिती

सर्व परतावा व देयके इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने द्यावी लागतात. ज्या करदात्यांना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पैसे देण्यास कठिण वाटतो ते इलेक्ट्रॉनिक प्लॅटफॉर्म माफ करण्यासाठी विभागाकडे विनंती करू शकतात.

अशा करदात्यांना मेडिकल कॅनॅबिस पायलट प्रोग्राम अ‍ॅक्टच्या अनुकंपा वापराच्या अंतर्गत स्वतंत्रपणे रिटर्न भरणे आवश्यक आहे किंवा ते कर भरण्यासाठी एकत्र करणे आवश्यक आहे.

करदात्यांनी दरमहा 7, 15, 22 आणि अंतिम तारखेस किंवा त्यापूर्वी तिमाही पैसे भरणे आवश्यक आहे. जर एखादा करदात्याने वेळेत तिमाही पेमेंट करण्यात अयशस्वी ठरला किंवा आवश्यकतेपेक्षा कमी रक्कम दिली तर त्याला दंड किंवा व्याजांचा सामना करावा लागू शकतो. जर भरलेली फी आवश्यक कर देयतेपेक्षा जास्त असेल तर पैसे भरण्याच्या तारखेनंतर 30 दिवसांची मुदत संपण्यापूर्वी क्रेडिट पत्राद्वारे विनंती केली जाऊ शकते.

भांग लागवड विशेषाधिकार कराच्या सर्व देयकाची रक्कम कॅनॅबिस रेग्युलेशन फंडाला दिली जाते.

इलिनॉय मध्ये भांग खरेदीदार उत्पादन शुल्क काय आहे?

इलिनॉय मधील कॅनाबिस खरेदीदार उत्पादन शुल्क 1 जानेवारी, 2020 रोजी लागू होईल. खालीलप्रमाणे भांग खरेदी करणा on्यांना वेगवेगळ्या दरावर कर लागू करण्यात येईल;

(१) गांजा-संक्रमित उत्पादनाव्यतिरिक्त कोणतीही भांग,% 1% पेक्षा कमी किंवा adjडजस्ट डेल्टा---टेट्राहायड्रोकाबॅनिबॉल पातळीसह किंवा त्यापेक्षा कमी भांड्यात कर जमा होईल जो भांगांच्या किंमतीच्या १०% असेल.
(२) गांजा-संक्रमित उत्पादनाव्यतिरिक्त कोणतीही भांग,% 2% पेक्षा जास्त समायोजित डेल्टा---टेट्राहायड्रोकाबॅनिबॉल पातळीसह, कर भरणवेल जो भांगांच्या किंमतीच्या २%% असेल. आणि
()) गांजा-संक्रमित उत्पादनावर खरेदी रकमेच्या २०% कर आकारला जाईल.

इलिनॉय मधील भांग खरेदीदार उत्पादन शुल्क कसे संकलित केले जाते

कायद्यानुसार खरेदीदार उत्पादन शुल्क कर विक्रेते गोळा करतात. ते किरकोळ विक्रेत्याकडून भांग मिळविण्यासाठी खरेदीदारांनी दिलेल्या किंमतीवर कर उत्तरदायित्व जोडून ते करतात.
जमा केलेल्या रकमेची रक्कम वर नमूद केलेल्या दराने आकारली जाते, जी नंतर महसूल खात्यात जमा करावी.
जर एखादा विक्रेता खरेदीदारास इलिनॉयमध्ये कॅनाबिस खरेदीदार उत्पादन शुल्क कर आवश्यक असेल त्यापेक्षा जास्त कर आकारत असेल तर त्या ग्राहकाला परताव्यासाठी विनंती करण्याचा अधिकार आहे. आणि अशा परिस्थितीत जेव्हा खरेदीदाराने कर आकारला नसेल तर खरेदीदाराने खरेदी महिन्याच्या 20 तारखेच्या आधी किंवा त्यापूर्वी देय भरले पाहिजे.
घटनेनुसार, इलिनॉय मधील कॅनाबिस खरेदीदार अबकारी कर वसूल करण्याची जबाबदारी किरकोळ विक्रेत्यावर आहे. भांग किरकोळ विक्रेता कर संकलित करतो की नाही, सर्व कर भरावा लागेल ज्याचा किरकोळ विक्रेत्याने त्या राज्याला देणे आवश्यक आहे.

गांजा किरकोळ विक्रेत्यांची नोंदणी

कॅनॅबिस रेगुलेशन आणि टॅक्स कायद्यांतर्गत कर वसूल करणारे सर्व किरकोळ विक्रेत्यांनी प्रमाणपत्रासाठी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने अर्ज करणे आवश्यक आहे.
घटनेत म्हटले आहे की किरकोळ विक्रेता प्रमाणपत्रास पात्र ठरण्यासाठी, त्यांचा परवाना असणे आवश्यक आहे.

लागवड केंद्र एजंट ओळख पत्र

हे एक ओळखपत्र आहे जे ही केंद्रे कायद्याचे अनुपालन करतात आणि याची काळजी घेण्यास जबाबदार असणार्‍या लागवडीचे केंद्र एजंटांना दिले जाईल. हे कागदपत्र कृषी विभाग जारी करेल.

रेकॉर्ड ठेवणे

प्रत्येक किरकोळ विक्रेत्याने खरेदी केलेली, ठेवलेली, विक्री केलेली किंवा विल्हेवाट लावल्या जाणार्‍या गांजाची अचूक नोंद ठेवणे आवश्यक असते. त्यांनी सर्व चालान, विक्री रेकॉर्ड, बिले आणि इतर भांग विक्रीच्या विक्रीशी निगडित संबंधित कागदपत्रेही पाळली पाहिजेत.
लेखीद्वारे कळविलेल्या महसूल विभागाकडून सूट मिळाल्याशिवाय खरेदीच्या दिवसापासून 90 दिवसांपेक्षा कमी कालावधीसाठी खरेदीची ही कागदपत्रे परवानाधारक जागेत ठेवणे आवश्यक आहे.
नियमित कामकाजाच्या वेळी कागदपत्रे आवारात हजर असली पाहिजेत आणि विभागाचे कर्मचारी आणि अधिकृत एजंटांकडून तपासणीसाठी उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.
या कायद्याच्या कोणत्याही तरतूदीचे उल्लंघन करणा a्या किरकोळ विक्रेत्याकडून गांजा पकडणे, शोधणे किंवा गांजा जप्त करण्याचे अधिकार विभागाच्या कर्मचार्‍यांना आहेत.
इलिनॉयमध्ये त्याच्या वापराचे नियमन करण्यासाठी गांजावर लादलेला कर थेट लागवड करणारा आणि गांजाच्या खरेदीदारावर लादला जातो. इनालिन्समधील भांग लागवड करणारा पीकातून मिळकत करण्याच्या विशेषाधिकारांसाठी कॅनॅबिस लागवड विशेषाधिकार कर भरतो, तर खरेदीदाराने भांग वापरण्याच्या सुविधेसाठी इलिनॉय मधील कॅनाबिस खरेदीदार उत्पादन शुल्क भरला.
सीबीडी बद्दल पालकांना काय माहित असणे आवश्यक आहे

सीबीडी बद्दल पालकांना काय माहित असणे आवश्यक आहे

पालकांना सीबीडी बद्दल काय माहित असणे आवश्यक आहे सीबीडी बद्दल पालकांना काय माहित असणे आवश्यक आहे. सीबीडी हा केवळ एक ट्रेंड नाही - ही एक चळवळ आहे - आणि यामुळे सर्वसामान्यांना नवीन प्रकाशात भांग पाहण्यास मदत झाली. सीबीडी कसे मेडिकलमध्ये बदल घडवत आहे यावर चर्चा करण्यासाठी सीकेसोल मधील किम बार्कर सामील झाले ...

इलिनॉय मधील आर 3 प्रोग्राम आणि अनुदान

इलिनॉय मधील आर 3 प्रोग्राम आणि अनुदान

इलिनॉय मधील आर 3 कार्यक्रम आणि अनुदान आर 3 प्रोग्राम इलिनॉय मधील अनुदान ड्रग्जवरील युद्धाच्या काही चुकीच्या गोष्टी दूर करण्याचा मार्ग म्हणून तयार केले गेले. अलीकडेच जाहीर केले गेले आहे की, 19 मे 2020 पर्यंत, इलिनॉयने आर 31.5 साठी कर महसूल 3 दशलक्ष डॉलर्स ...

थॉमस हॉवर्ड

थॉमस हॉवर्ड

भांग वकील

थॉमस हॉवर्ड हा कित्येक वर्षांपासून व्यवसायात आहे आणि आपणास अधिक फायदेशीर पाण्याकडे नेव्हिगेट करण्यात मदत करू शकेल.

थॉमस हॉवर्ड चेंडूवर होता आणि त्याने काम पूर्ण केले. सोबत काम करणे सोपे आहे, खूप चांगले संप्रेषण करते आणि मी कधीही त्याची शिफारस करतो.

आर. मार्टिंडाले

फेसबुक वर आमचे अनुसरण करा

भांग उद्योग वकील आहे स्टुमरी टॉम हॉवर्डच्या सल्लागाराच्या व्यवसायासाठी डिझाइन केलेले वेबसाइट कॅनॅबिस इंडस्ट्री अ‍ॅडव्हायझर आणि लॉ फर्म येथे लॉ प्रॅक्टिस संपार्श्विक आधार.

कॅनॅबिस Attorneyटर्नी पाहिजे?

आमचे गांजाचे व्यवसाय वकील देखील व्यवसायाचे मालक आहेत. ते आपल्या व्यवसायाची रचना करण्यात किंवा अत्यधिक अवजड नियमांपासून त्याचे संरक्षण करण्यात मदत करू शकतात.

ईमेलद्वारे आमच्यापर्यंत पोहोचा
316 एसडब्ल्यू वॉशिंग्टन स्ट्रीट, सुट 1 ए
पियोरिया, इलिनॉय 61602

फोन: (309) 740-4033 || ई-मेल: tom@collateralbase.com


150 एस वेकर ड्राइव्ह, सुट 2400,
शिकागो आयएल, 60606 यूएसए

फोन: 312-741-1009 || ई-मेल: tom@collateralbase.com


316 एसडब्ल्यू वॉशिंग्टन स्ट्रीट, सुट 1 ए
पियोरिया, इलिनॉय 61602

फोन: (309) 740-4033 || ई-मेल: tom@collateralbase.com


150 एस वेकर ड्राइव्ह, सुट 2400,
शिकागो आयएल, 60606 यूएसए

फोन: 312-741-1009 || ई-मेल: tom@collateralbase.com

भांग उद्योग आणि कायदेशीरपणाच्या बातम्या

भांग उद्योग आणि कायदेशीरपणाच्या बातम्या

सदस्यता घ्या आणि भांग उद्योगाबद्दल नवीनतम मिळवा. महिनाभरात सुमारे 2 ईमेल असतील!

आपण यशस्वीरित्या सदस्यता घेतली आहे!

ह्याचा प्रसार करा

आमच्या वेबसाइटला भेट दिल्याबद्दल धन्यवाद.

परंतु या वेबसाइटवरील सामग्री केवळ प्रौढांसाठी आहे. *

आपले वय किमान 21 वर्षे आहे?

या वेबसाइटमध्ये प्रवेश करून, आपण प्रमाणित करता की आपण राहता त्या राज्यात आपण धूम्रपान करण्याच्या कायदेशीर वयाचे आहात.